Ichiban-shibori

https://sites.google.com/a/compass1118.com/map-nakatsu/yakiniku/oborotsukiyo
  おぼろ月夜